Assar Gabrielsson, vars fulla namn är Assar Thorvald Nathanael Gabrielsson, var initiativtagaren bakom Volvo AB. Han var verkställande direktör i bolaget när det bildades år 1925. Gabrielsson föddes 1891 i Korsberga i Skaraborgs län, men när han var 9 år gammal flyttade familjen till Stockholm. Efter att ha tagit sin studentexamen från Norra Latin 1909 studerade Gabrielsson vid Handelshögskolan, som hade grundats samma år som han tog studenten. Således ingick Gabrielsson i den första kullen någonsin som avlade ekonomisk examen vid Handelshögskolan. Under utbildningen, då han generellt haft höga betyg, gick han också en kurs i stenografi, vilket på den tiden var en obligatorisk del av kursplanen på Handelshögskolan. Efter examen kunde han därför ta tjänst som stenograf i riksdagens andra kammare. Han arbetade även i sin fars verksamhet, som var en grossiströrelse med hönsägg. Denna period i hans liv skulle dock inte bli långvarig, då han 1917 anställdes av Björn Prytz vid SKF (Svenska kullagerfabriken).800px-Gustav_Larson_and_Assar_Gabrielsson_in_museum_of_Volvo_in_Gothenburgh

Gabrielsson gjorde snabbt karriär i företaget, och 1921 blev han verkställande direktör för SKF:s dotterbolag i Paris. Han stannade dock bara där ett år, för 1922 blev han hemkallad till Sverige för en än mer prestigefylld position: den som försäljningschef för hela SKF-koncernen. Det var från denna höga position i näringslivet som han tog initiativet till ett fordonsföretag inom SKF-koncernen. Tanken bakom att SKF skulle börja tillverka personbilar var att man på det sättet skulle få in en fot i biltillverkningsindustrin, och därigenom få konkurrensfördelar när man sålde kullager i fordonsindustrin. Gabrielsson hade sett samma metoder användas under sin tid i Paris. Ju mer man diskuterade idén, desto fler anledningar till att genomföra satsningen kom fram, anledningar som senare tog överhanden över den ursprungliga anledningen. Det var till exempel att Sverige hade en verkstadskapacitet som var i stort sett outnyttjad, och att det fanns många i landet med stort tekniskt kunnande.

Gabrielssons bedrifter inom den svenska fordonsindustrin har gett honom en rad utmärkelser genom åren, bland annat Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien de Laval-medalj 1929 och KTH:s stora pris 1955. Han utmärktes också till Ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan 1959.

Om du tycker om biografier av historiska personer som Assar Gabrielsson kan en prenumeration på Storytel.se vara något för dig. Då får du nämligen tillgång till tusentals ljudböcker varje månad.