Aktiebolaget Volvo Penta är ett dotterbolag till AB Volvo och ingår därmed i Volvokoncernen, Volvo Group. Verksamheten är inriktad på tillverkning av båt- och industrimotorer.

 

Volvo Pentas historiska rötter
Volvo Pentas historiska rötter är en mekanisk verkstad i Skövde, grundad 1868. Under åren 1875-1919 bedrevs verksamheten under namnet Sköfde gjuteri och mekaniska verkstad.

Ett beslut år 1907 resulterade i man i verkstaden skulle konstruera den första svenska motorn för marint bruk kallad B1, senare kallad Penta. Då det var fem män som var delaktiga i det möte varunder de första ritningarna för B1-motorn presenterades, kom motorn ha få namnet Penta, som ju betyder fem på grekiska.

 

Åren 1910-1919
Under perioden 1010-1919 kom den motorserie som tillverkades vid Sköfde gjuteri och mekaniska verkstad att utökas med fler modeller. Nu tillverkade man 2-, 3- och 4-cylindriga varianter. Samtliga de motorer som såldes före 1920 hade ett standardvarvtal på 800 varv/minut. Sammantaget sålde man 3 268 motorer till båtägare före 1920. Bland kunderna återfinner man brandkårer, armén, husägare och andra.

Penta, motorns beteckning, kom att överföras på bolaget år 1919 då Pentaverken AB registrerades.

På grund av den ekonomiska depressionen som följde efter det första världskriget var lönsamheten dålig för motortillverkningen, den verksamhet som kommit att bli den huvudsakliga för Pentaverken.Volvo Penta 2

 

Åren 1920-1929
Under åren 1920-1929 befästs varumärket Penta. Draghjälp fick man vid lanseringen av utombordsmotorn U2 år 1922 och inte minst år 1925 då Pentaverken fick sin allra första beställning från AB Volvo som vid den här tidpunkten var en nyetablerad biltillverkare i Göteborg. De första bilarna från Volvo var bestyckade med Pentamotorer, under huven i Volvos första personbil ”Jakob” var en motor från Pentaverken installerad under motorhuven.

 

Åren 1930-1939
Penta kom att få stor betydelse för Volvo som köpte Pentaverkan år 1935 och bytte då samtidigt namnet till Volvo Pentaverken. En annan milstolpe för Volvo Pentaverken var att man anställde kvinnor för första gången.

 

Volvo Penta idag
Idag har Volvo Penta omkring 1 600 anställda. 800 av dem arbetar i Sverige. Kvalitet och effektivitet är fortfarande ledord för Volvo Penta. Både i begynnelsen år 1868 till dagens innovativa och högteknologiska produkter. Något som ju kännetecknar Volvo Group i sin helhet och som lett till den svenska koncernens framgångar även på internationell basis.