Endast de verkligt bilintresserade känner till upprinnelsen till den internationella svenska bilkoncernen Volvo. Fröet till personbilen Volvo grodde i myllan hos aktiebolaget SKF, ursprungligen Svenska Kullagerfabriken.

 

AB Volvo bildas
Från allra första början var AB Volvo ett vilande bolag, vilket hade registrerats av SKF redan i maj 1915. Den som var idégivare till det hela var dåvarande reklamchefen Björn Prytz. Ursprungligen var det tänkt att bolaget Volvo skulle vara ett varumärke för en speciell serie av kullager som från allra första början var avsedda för den amerikanska fordonsmarknaden. Planerna kom dock att skrinläggas på ett tidigt stadium.

De två visionärerna vid SKF Assar Gabrielsson och Gustaf Larson beslutade sig år 1924 för att konstruera en svensk bil och därmed började man arbeta med både planering och konstruktion av den allra första Volvobilen – Volvo ÖV 4. De båda visionärerna hade lyckats att till ledningen vid SKF, kommunicera sin vision om hur just biltillverkning i egen regi skulle komma att gynna både utveckling, försäljning och export av kullager. Grundarna Assar Gabrielsson kom att axla den första tjänsten verkställande direktör och Gustaf Larson kom att vara både vice vd och teknisk chef. På så vis kom AB Volvo att grundas den 14 april 1927. Vilket sammanfaller med att den första bilen var färdigställd i fabriken på Hisingen strax efter klockan 10.00. Initialt var alltså AB Volvo ett dotterbolag till dåvarande Svenska Kullagerfabriken vid det officiella grundandet 1927. Personbilstillverkningen kom senare att ligga i det bolag som hette Volvopersonvagnar.Volvo Personvagnar 1

 

Dagens ägarstruktur inom Volvo-sfären
Dagens ägarstruktur ser numera ut enligt följande: Aktiebolaget Volvo är moderbolag för Volvokoncernen, även kallad Volvo Group. Man tillverkar allt från lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, marina och industriella drivsystem inom ramen för Volvo Group.

De flesta tror att personbilar av märket Volvo är ett svenskt personbilsmärke. Fast det stämmer inte längre. Volvo Personvagnar ingår inte i Volvo Group sedan personbilstillverkningen köptes av den amerikanska biltillverkaren Ford Motor Company år 1999. Ford sålde Volvo personvagnar vidare till Zhejiang Geely Holding Group i augusti 2010. Så numer är Volvo Personvagnar kinesiskt – inte svenskt – oavsett vad allas vår Zlatan Ibrahimović säger i reklamen för den folkkära bilen.