Volvo har under lång tid varit en del av Sveriges ansikte mot omvärlden och större delen av företagets historia har utspelat sig här. Tillverkningen av Volvos fordon har placerats ut i olika delar av världen. Märket har utvecklats från familjebil till lyxbil under loppet av några decennier. I dag kan resenärer resa med Buss till Arlanda och kanske är några av bussarna tillverkade av just Volvo. Utöver sina personbilar är Volvo AB kända för just bussar, lastbilar och arbetsfordon.

Volvo – en svensk klassiker

Volvo skapades som ett vilande bolag redan 1915 med planer för kullager men även med varuskydd för automobiler. Efter några års planering och konstruktion av bilmodellen grundades aktiebolaget Volvo 1926 under Assar Gabrielsson och Gustaf Larson vid SKF. Den första modellen var en öppen vagn med 4 cylindrar. Den svenska bilen kompletterades av symbolen för järnmärket vars diagonala montering på kylaren blivit starkt förknippat med Volvo AB.

Fabrikslokalerna låg på Hisingen Göteborg och den första bilen lämnades ut den 14 april 1927. Samtidigt var tillverkningen av lastvagnar också på gång och det blev företagets lönsammaste produktionslinje fram till 1950-talet. SKF ägandet minskade när Volvo AB släpptes på Stockholmsbörsen 1935. Lastbilarna exporterades, stora beställningar kom från försvaret och bolaget köpte upp andra svenska verksamheter. 1945 var Volvo det enda företaget i världen som tillverkade bussar, lastbilar, personbilar och traktorer.

Efter andra världskriget spreds verksamheten och Volvo var nu ett internationellt företag. Antalet anställda ökade i takt med omsättningen. Personbilar som kom ut på marknaden var bland annat PV 444, PV 544 och Amazon. Satsningen i USA drevs av Gunnar Engellau och blev den viktigaste marknaden för personbilar och företaget blev allt större. Tillverkningen av personbilar var nu större än andelen bussar och lastbilar.

I slutet av 1950-talet delades aktier ut till de anställda som varit med i företaget länge. År 1970 tog Pehr G. Gyllenhammar över och tog beslut som visade sig ha olika lyckade utfall. Samarbetet med Renault inleddes 1979. Volvo gjorde stora leveranser till Kina och Japan och köpte upp ett av världens finaste bussmärken, Leyland Motors. År 1992 tog Sören Gyll över och avlöstes sedan av Leif Johansson 1997.

Personbilstillverkningen såldes av Volvo AB till Ford Motor Company år 1999. Volvo tillverkade istället anläggningsmaskiner, bussar, båtmotorer, lastbilar och delar till flygmotorer. Flera konkurrenter köptes upp för att ge Volvo större utrymme på marknaden och Volvo köpte andelar i Samsung och Scania.

År 2010 inleddes ett samarbete med Världsnaturfonden WWF i syfte att minska koldioxidutsläppen. Volvo Personvagnar såldes vidare till Kina 2010. År 2011 tog Olof Persson över och Volvo Aero såldes av. År 2015 tog Martin Lundstedt över och utvecklade elbussarna i Göteborg. Autonoma fordon ingår nu i olika forskningsprogram och elektriska anläggningsmaskiner är under utveckling i det nya konceptet Electric Site.